Wat doet de geschillencommissie?

Heeft u een klacht over een product of dienst en komt u er met het bedrijf niet uit? Dan kunt u een geschillencommissie inschakelen. Een geschillencommissie adviseert en bemiddelt,  of doet een uitspraak. 

De Geschillencommissie Energie Prijsplafond

www.blokaansluiting.nl is aangesloten bij de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Daarmee is dit bedrijf aangesloten bij deze commissie als buitenrechtelijke geschilleninstantie die bevoegd is klachten te behandelen van kleinverbruikers (consumenten) tegen leveranciers over de toepassing van de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023. De Geschillencommissie Energie Prijsplafond behandelt klachten van consumenten tegen een energieleverancier over de verwerking van het energie prijsplafond in facturen die het energiebedrijf aan u heeft gestuurd. Bij deze commissie kunt u geen geschillen voorleggen over de aansluiting of levering van gas, warmte of elektriciteit. Voor dergelijke klachten kunt u wel terecht bij de Geschillencommissie Energie.

Start vandaag nog

Aanvraag starten