Tijdelijke tegemoetkoming en meer aanvragen als:

Gratis advies en second opinion over teruggaaf energiebelasting
Een reguliere vergoeding
betalen voor de aanvraag

Eindelijk duidelijkheid voor blokaansluitingen

Heeft u te maken met een blokaansluiting, dan heeft u waarschijnlijk recht op de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB). Huishoudens die zijn aangesloten op een blokaansluiting kunnen in 2023 profiteren van de tijdelijke tegemoetkoming. Onder deze regeling vallen alle collectieve (centrale) gas-, warmte- of elektriciteitsaansluitingen. De compensatie levert gemiddeld tot wel EUR 1.978,- per zelfstandige woning op. Wij kunnen uw aanvraag nu al voorbereiden en deze meteen indienen als de regeling eind april officieel open wordt gesteld. Hoe sneller wij uw aanvraag bij de Belastingdienst kunnen aanleveren, hoe sneller bewoners over de tegemoetkoming kunnen beschikken.

Meer informatie

Prijsplafond of tijdelijke tegemoetkoming

Bij een blokaansluiting zijn alle wooneenheden (zoals appartementen) voor warmte en/of elektriciteit aangesloten op één gemeenschappelijke aansluiting van de energieleverancier. Bij de energieleverancier is dan niet bekend hoeveel wooneenheden achter die aansluiting zitten, waardoor slechts één keer het prijsplafond op energie wordt toegekend, in plaats van aan alle wooneenheden. De overheid heeft daarom een aparte regeling in het leven geroepen voor wie energie via een gezamenlijk energiecontract geleverd krijgt waardoor alle wooneenheden profiteren.

Zelf doen of aanvraag uitbesteden?

De aanvraag voor de tijdelijke tegemoetkoming en de teruggaaf energiebelasting, betekent voor veel organisaties extra werk, terwijl vve leden, huurders of bewoners snel van de compensatie willen profiteren. Dure tijd die niet of slechts deels vergoed wordt en extra kosten zonder dat daar opbrengsten tegenover staan. Laat uw aanvraag daarom door ons verzorgen, dan kunt u zich focussen op al die andere zaken die uw aandacht vragen. Voor onze diensten rekenen wij een reguliere vergoeding. Hoe sneller wij de aanvraag namens u kunnen verzorgen, hoe eerder vve leden, huurders en bewoners over de compensatie kunnen beschikken. Na ontvangst van de beschikking tot compensatie factureert Blokaansluiting.nl de afgesproken reguliere vergoeding. De factuur kan vervolgens worden gebruikt voor de eigen administratie of voor de servicekosten-afrekening aan huurders.

Teruggaaf energiebelasting, tot wel vijf jaar terug

Wist u dat u waarschijnlijk een groot bedrag aan energiebelasting kunt terugvorderen! Teruggaaf van energiebelasting is mogelijk als achter één elektriciteitsaansluiting (blokelektriciteit) meerdere WOZ-objecten zijn aangesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor een vve waarbij alle appartementen elektriciteit geleverd krijgen via één centrale of collectieve aansluiting. Ook als een gemeente geen WOZ-beschikking heeft afgegeven, kan in bepaalde situaties toch energiebelasting worden teruggevorderd. Neem gerust contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden. De energiebelasting kunt u tot vijf jaar terug vragen. Start de aanvraag en beschik zo snel mogelijk over de teruggaaf energiebelasting, tot wel EUR 2.100,- per WOZ-object.

Meer informatie

Waarom kiezen voor Blokaansluiting.nl?

Blokaansluiting.nl maakt het voor vve’s en vastgoedpartijen heel veel makkelijker om hun bewoners te laten profiteren van compensatie- en -teruggaafregelingen met betrekking tot energie en vastgoed. Nadat een online verzoek is ingediend via Blokaansluiting.nl nemen wij persoonlijk contact op. Onze werkwijze bestaat uit zeven stappen. U ontvangt eerst een te accorderen offerte en contract van ons voordat wij onze werkzaamheden starten. We doen dat snel, vakkundig en op basis van een reguliere vergoeding, u betaalt dus alleen als u ook voordeel geniet. Na ontvangst van de beschikking van de compensatie factureert Blokaansluiting.nl de afgesproken reguliere vergoeding. De factuur kan vervolgens worden gebruikt voor de eigen administratie of voor de servicekosten-afrekening aan huurders.

Meer over onze werkwijze

Onze vorige adviseur gaf aan dat teruggaaf energiebelasting bij ons bedrijvenverzamelgebouw niet mogelijk is omdat er maar één WOZ-beschikking is. Via Blokaansluiting.nl is het toch gelukt!

vastgoedeigenaar / Etten-Leur

Zij hebben echt met ons meegedacht! Nadat de tijdelijke tegemoetkoming online was aangevraagd, gaven ze ons ook advies over de mogelijkheden voor teruggaaf energiebelasting. Wij waren er niet van op de hoogte dat we daar geld lieten liggen. Erg blij met hoe ze daar meedenken over onze energie.

vve bestuurder / Utrecht

Blokaansluiting.nl heeft ons ontzorgd bij de aanvraag voor de tijdelijke tegemoetkoming waardoor we sneller het voorschot servicekosten voor onze huurders kunnen verlagen.

vve beheerder / Weert

Wie kunnen we helpen?

Vve's en vve beheerders

Woningcoöperaties en woonzorginitiatieven

Vastgoedeigenaren

Start vandaag nog

Aanvraag starten