Het aanvragen van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) is niet langer mogelijk.

Gratis advies en second opinion over teruggaaf energiebelasting
Een reguliere vergoeding
betalen voor de aanvraag

Complexe regeling

Met de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen heeft de overheid een reparatieregeling in het leven geroepen voor wooneenheden die zijn aangesloten op een blokaansluiting en als gevolg daarvan geen gebruik kunnen maken van het reguliere prijsplafond dat eind 2022 werd ingevoerd. De veertig pagina’s tellende wettekst voor de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen bevat een reeks van bepalingen waaraan aanvragers van de compensatie en de aanvraag zelf moeten voldoen. Het aanvragen van de compensatie kan uitsluitend gedaan worden door de houder van het energiecontract van de blokaansluiting. Indien u zichzelf tijd wilt besparen en vooraan in de rij wilt staan als de regeling eind april open wordt gesteld, besteed de aanvraag dan aan ons uit.

Subsidie aanvragen

Een rekenvoorbeeld

De aanvraag voor de tegemoetkoming blokaansluitingen betekent voor bewoners met een blokaansluiting een flinke verlichting van hun energielasten. De hoogte van de compensatie per wooneenheid is o.a. afhankelijk van het type energie (elektriciteit, gas en/of warmte), of het om zelfstandige woningen of onzelfstandige woningen gaat en van de verdeelsleutel waarmee de energiekosten regulier door bewoners worden verrekend. Een vve met acht zelfstandige wooneenheden die allemaal zijn aangesloten op een blokaansluiting voor elektriciteit en gas kunnen een compensatie tegemoet zien van gemiddeld EUR 1.978,- per woning, in totaal dus bijna EUR 16.000,-. Een studentenflat met dertien onzelfstandige wooneenheden en blokelektriciteit en blokgas kunnen een totale compensatie ontvangen van bijna EUR 11.000,-.

A title

Image Box text

Onze vorige adviseur gaf aan dat teruggaaf energiebelasting bij ons bedrijvenverzamelgebouw niet mogelijk is omdat er maar één WOZ-beschikking is. Via Blokaansluiting.nl is het toch gelukt!

vastgoedeigenaar / Etten-Leur

Zij hebben echt met ons meegedacht! Nadat de tijdelijke tegemoetkoming online was aangevraagd, gaven ze ons ook advies over de mogelijkheden voor teruggaaf energiebelasting. Wij waren er niet van op de hoogte dat we daar geld lieten liggen. Erg blij met hoe ze daar meedenken over onze energie.

vve bestuurder / Utrecht

Blokaansluiting.nl heeft ons ontzorgd bij de aanvraag voor de tijdelijke tegemoetkoming waardoor we sneller het voorschot servicekosten voor onze huurders kunnen verlagen.

vve beheerder / Weert

Waarom kiezen voor Blokaansluiting.nl?

Blokaansluiting.nl maakt het voor vastgoedpartijen heel veel makkelijker om hun bewoners te laten profiteren van compensatie- en -teruggaafregelingen met betrekking tot energie en vastgoed. Nadat een online verzoek is ingediend via Blokaansluiting.nl nemen wij persoonlijk contact op. Onze werkwijze bestaat uit zeven stappen. U ontvangt eerst een te accorderen offerte en contract van ons voordat wij onze werkzaamheden starten. We doen dat snel, vakkundig en op basis van een reguliere vergoeding, u betaalt dus alleen als de subsidie wordt toegekend. Na ontvangst van de compensatie factureert Blokaansluiting.nl de afgesproken reguliere vergoeding.

Meer informatie over onze werkwijze

Start vandaag nog

Aanvraag starten