Waarom kiezen voor Blokaansluiting.nl?

Wij van Blokaansluiting.nl maken het voor vastgoedhouders heel veel makkelijker om hun bewoners te laten profiteren van regelingen voor blokaansluitingen, zoals de tijdelijke tegemoetkoming en de teruggaaf energiebelasting. Wij doen dat snel, vakkundig en op basis van een reguliere vergoeding, u betaalt dus alleen als de subsidie wordt toegekend.. Blokaansluiting.nl is een onderdeel van Energie & Vastgoed Services B.V.

Onze werkwijze

Blokaansluiting.nl wil u zo snel en eenvoudig mogelijk helpen om te profiteren van regelingen voor blokaansluitingen. Wij hanteren daarvoor zeven stappen.

U vult het online aanvraagformulier in. Voor bewoners van gebouwen met een blokaansluiting geldt dat zij de aanvraag niet zelf kunnen doen, maar zij kunnen wel de eigenaar van het gebouw aan ons doorgeven zodat wij contact kunnen zoeken.

Wij nemen binnen drie werkdagen nadat wij het online aanvraagformulier hebben ontvangen persoonlijk contact met u op. Wij bespreken vervolgens de stappen, de benodigde aanvullende informatie, de offerte en het contract met u.

Wij sturen u via email de offerte en het contract toe, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat het percentage is dat wij van de door u te ontvangen compensatie in rekening zullen brengen als vergoeding voor onze diensten. U betaalt alleen als de subsidie wordt toegekend; wij werken op basis van een reguliere vergoeding. Onze algemene voorwaarden zijn geheel onderaan de website opgenomen onder 'Algemene voorwaarden'.

U stuurt het ondertekende contract naar ons terug, bij voorkeur digitaal via email.

Wij controleren de ontvangen informatie, vullen deze aan, voeren checks uit en zorgen voor een verzoek aan de Belastingdienst voor toewijzing van de compensatie en/of teruggaaf. Wij informeren u zodra de aanvraag is ingediend.

De Belastingdienst zal een beschikking afgeven als de subsidie wordt toegewezen. De compensatie zal door de Belastingdienst aan de aanvrager worden uitbetaald.  Op basis van die beschikking zullen wij de factuur voor de reguliere vergoeding opmaken en deze versturen naar de aanvrager.

De aanvrager betaalt de factuur binnen de maximale betaaltermijn en zorgt ervoor dat de subsidie terechtkomt bij de rechthebbenden. De factuur kan vervolgens worden gebruikt voor de eigen administratie of voor de servicekosten-afrekening aan bewoners of huurders.

A title

Image Box text

Een reguliere vergoeding betalen voor de aanvraag

Voor onze diensten vragen wij een reguliere vergoeding. Dit betekent dat u ons alleen hoeft te betalen als de subsidie wordt toegekend. Voordat wij de werkzaamheden voor de aanvraag in gang zetten, ontvangt u van ons een offerte en een contract. Nadat wij het ondertekende contract terug hebben ontvangen, starten wij onze werkzaamheden.

Start vandaag nog

Aanvraag starten