A title

Image Box text

U geen uren en kosten, leden wel het voordeel!

De agenda’s van de meeste vve besturen en vve beheerders zijn vaak al goed gevuld. Extra werk, zoals het aanvragen van regelingen en belastingteruggaaf, gaat ten koste van andere belangrijke werkzaamheden. Dure tijd die u in de meeste gevallen niet in rekening kunt brengen omdat u er als vve bestuur niet voor betaald krijgt of u als vve beheerder extra kosten maakt zonder dat daar opbrengsten tegenover staan. Laat uw aanvraag daarom door ons verzorgen, dan kunt u zich concentreren op al die andere zaken die uw aandacht vragen. Voor onze diensten rekenen wij een succesfee, een percentage van het bedrag dat aan voordeel wordt genoten. Er hoeft dus alleen te worden betaald als er compensatie of teruggaaf is ontvangen. Hoe sneller wij de aanvraag namens u kunnen verzorgen, hoe eerder de leden van uw vve over de compensatie kunnen beschikken zonder dat u tijd verliest en extra kosten maakt.

Onze vorige adviseur gaf aan dat teruggaaf energiebelasting bij ons bedrijvenverzamelgebouw niet mogelijk is omdat er maar één WOZ-beschikking is. Via Blokaansluiting.nl is het toch gelukt!

vastgoedeigenaar / Etten-Leur

Zij hebben echt met ons meegedacht! Nadat de tijdelijke tegemoetkoming online was aangevraagd, gaven ze ons ook advies over de mogelijkheden voor teruggaaf energiebelasting. Wij waren er niet van op de hoogte dat we daar geld lieten liggen. Erg blij met hoe ze daar meedenken over onze energie.

vve bestuurder / Utrecht

Blokaansluiting.nl heeft ons ontzorgd bij de aanvraag voor de tijdelijke tegemoetkoming waardoor we sneller het voorschot servicekosten voor onze huurders kunnen verlagen.

vve beheerder / Weert
besparen op je energierekening

A title

Image Box text

Waarom kiezen voor Blokaansluiting.nl?

Blokaansluiting.nl maakt het voor vastgoedpartijen heel veel makkelijker om hun bewoners te laten profiteren van compensatie- en -teruggaafregelingen met betrekking tot energie en vastgoed. Nadat een online verzoek is ingediend via Blokaansluiting.nl nemen wij persoonlijk contact op. Onze werkwijze bestaat uit zeven stappen. U ontvangt eerst een te accorderen offerte en contract van ons voordat wij onze werkzaamheden starten. We doen dat snel, vakkundig en op basis van een succesfee, u betaalt dus alleen als u ook voordeel geniet. Na ontvangst van de compensatie factureert Blokaansluiting.nl de afgesproken succes fee. De factuur kan vervolgens worden gebruikt voor de eigen administratie of voor de servicekosten-afrekening aan huurders.

Meer informatie

Start vandaag nog

Aanvraag starten