fbpx

Een jaar geleden kondigde Minister Jetten aan om ook de bewoners met een collectieve energieaansluiting, een zgn. blokaansluiting, te compenseren voor de hoge energietarieven. Inmiddels is per eind oktober het aanvraagloket bij de Belastingdienst gesloten en is er voor honderdduizenden woningen een subsidie aangevraagd. Echter, de Belastingdienst blijkt veel meer tijd nodig te hebben met de verwerking van al die aanvragen. De beschikkingstermijn van 13 weken kan daarom in veel gevallen niet worden nagekomen, met als gevolg dat de Belastingdienst gebruikmaakt van de mogelijkheid om de termijn met nog eens 13 weken te verlengen. Concreet betekent dit dat enkele honderdduizenden Nederlanders nog langer moeten wachten en mogelijk pas in het eerste kwartaal van 2024 worden gecompenseerd voor een regeling die in 2022 is aangekondigd.