Teruggaaf energiebelasting aanvragen als:

Gratis advies en second opinion over teruggaaf energiebelasting
Een reguliere vergoeding
betalen voor de aanvraag

A title

Image Box text

Besparen op energiebelasting voor een blokaansluitingen.

Heeft u één elektriciteitsaansluiting (blokelektriciteit) waar meerdere WOZ-objecten zijn aangesloten zoals in een vve? Dan is het belangrijk om de energiebelasting te verminderen. Het kan u een substantiële hoeveelheid geld besparen op uw energierekeningen. Door slimme maatregelen te treffen, kunt u de energiebelasting die u betaalt verminderen. Daarnaast zijn er regelingen om teveel betaalde energiebelasting terug te claimen. Blokaansluiting.nl kan helpen bij het indienen van de Teruggaaf Energiebelasting. Start de aanvraag en krijg tot EUR 2.100,- per WOZ-object terug.

Subsidie aanvragen

Second opinion en gratis advies over teruggaaf energiebelasting

U kunt bij ons ook terecht voor een second opinion wanneer al eerder energiebelasting is teruggevraagd. Onze ervaring is dat de teruggaaf niet altijd volledig wordt benut en u dus geld laat liggen. Naast de teruggaaf energiebelasting, kunnen bewoners ook profiteren van de tijdelijke tegemoetkoming (tot wel vijf jaar terug). Ondernemers kunnen mogelijk gebruikmaken van de tegemoetkoming energiekosten mkb (TEK). Wij nemen alle regelingen mee in het aanvraagproces.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Voorkom extra werk, besteed uit!

De aanvraag teruggaaf energiebelasting betekent extra werk, terwijl vve leden, huurders of bewoners snel van de compensatie willen profiteren. Dure tijd die u in de meeste gevallen niet in rekening kunt brengen en extra kosten zonder dat daar opbrengsten tegenover staan. Laat uw aanvraag daarom door ons verzorgen, dan kunt u zich focussen op al die andere zaken die uw aandacht vragen. Voor onze diensten rekenen wij een succesfee, een percentage van het bedrag dat aan voordeel wordt genoten. Hoe sneller wij de aanvraag namens u kunnen verzorgen, hoe eerder vve leden, huurders en bewoners over de compensatie kunnen beschikken. Na ontvangst van de compensatie factureert Blokaansluiting.nl de afgesproken succesfee. De factuur kan vervolgens worden gebruikt voor de eigen administratie of voor de servicekostenafrekening aan huurders.

Onze vorige adviseur gaf aan dat teruggaaf energiebelasting bij ons bedrijvenverzamelgebouw niet mogelijk is omdat er maar één WOZ-beschikking is. Via Blokaansluiting.nl is het toch gelukt!

vastgoedeigenaar / Etten-Leur

Zij hebben echt met ons meegedacht! Nadat de tijdelijke tegemoetkoming online was aangevraagd, gaven ze ons ook advies over de mogelijkheden voor teruggaaf energiebelasting. Wij waren er niet van op de hoogte dat we daar geld lieten liggen. Erg blij met hoe ze daar meedenken over onze energie.

vve bestuurder / Utrecht

Blokaansluiting.nl heeft ons ontzorgd bij de aanvraag voor de tijdelijke tegemoetkoming waardoor we sneller het voorschot servicekosten voor onze huurders kunnen verlagen.

vve beheerder / Weert
besparen op je energierekening

A title

Image Box text

Waarom kiezen voor Blokaansluiting.nl?

Blokaansluiting.nl maakt het voor vastgoedpartijen heel veel makkelijker om hun bewoners te laten profiteren van compensatie- en -teruggaafregelingen met betrekking tot energie en vastgoed. Nadat een online verzoek is ingediend via Blokaansluiting.nl nemen wij persoonlijk contact op. Onze werkwijze bestaat uit zeven stappen. U ontvangt eerst een te accorderen offerte en contract van ons voordat wij onze werkzaamheden starten. We doen dat snel, vakkundig en op basis van een succesfee, u betaalt dus alleen als u ook voordeel geniet. Na ontvangst van de compensatie factureert Blokaansluiting.nl de afgesproken succes fee. De factuur kan vervolgens worden gebruikt voor de eigen administratie of voor de servicekosten-afrekening aan huurders.

Meer informatie over onze werkwijze

Start vandaag nog

Aanvraag starten