fbpx

Op 30 september a.s. sluit het loket bij de Belastingdienst voor het aanvragen van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen. De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen is een subsidieregeling die Minister Jetten in het leven heeft geroepen voor bewoners die zijn aangesloten op een blokaansluiting en die als gevolg daarvan niet kunnen worden gecompenseerd met de prijsplafond-regeling die de Minister eind 2022 heeft ingevoerd. Bij een blokaansluiting maken bewoners gebruik van een gezamenlijk contract met een energieleverancier; bewoners hebben dus samen één contract in plaats van dat iedere bewoner zelf een contract met een energieleverancier heeft. Zowel het prijsplafond als de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen compenseren bewoners voor de hoge energietarieven. 

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting kan oplopen tot bijna EUR 2.000,- per zelfstandige wooneenheid die is aangesloten op een gemeenschappelijk energiecontract voor gas en elektriciteit. Voor een appartementencomplex met tien woningen gaat het dan totaal om bijna EUR 20.000,- aan subsidie voor bewoners. Bewoners kunnen de subsidie niet zelf aanvragen, dat kan alleen de houder van het energiecontract. Meestal is de houder van het energiecontract de eigenaar van het gebouw, het VVE-bestuur of de VVE-beheerder. 

Wacht niet langer en vraag nu de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting aan

Op 30 september sluit het loket voor het aanvragen van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen, daarna is aanvragen niet meer mogelijk. Blokaansluiting.nl ontzorgt aanvragers bij het indienen van het subsidieverzoek. Als Blokaansluiting.nl voor 15 september de benodigde gegevens van de aanvrager heeft ontvangen, kan de aanvraag nog door Blokaansluiting.nl worden gecontroleerd, aangevuld en bij de Belastingdienst worden ingediend voordat het aanvraagloket op 30 september sluit. Wacht dus niet langer, het aftellen is begonnen.  

Als Blokaansluiting.nl uiterlijk op 15 september de benodigde gegevens van de aanvrager heeft ontvangen, garandeert zij dat de aanvraag tijdig bij de Belastingdienst wordt ingediend voordat het aanvraagloket op 30 september van dit jaar sluit.