fbpx

De overheid heft energiebelasting in 2023 om te stimuleren dat we zuiniger en efficiënter energie gebruiken. De energiebelasting 2023 zorgt voor een hogere totaalprijs voor energie. Er wordt energiebelasting geheven over het gebruik van elektriciteit (per kWh) en gas (per kubieke meter). 

Energiebelasting 2023 en btw omhoog

Omdat de energiebelastingtarieven tussen elektriciteit en gas van elkaar verschillen, kan de overheid de energiebelasting ook gebruiken om bij te sturen. Voor 2023 heeft de overheid er echter voor gekozen om de energiebelasting voor zowel elektriciteit als gas te verhogen. Daarbij gaat het btw-tarief weer terug naar 21%. De btw was in de tweede helft van 2022 verlaagd naar 9%. De vermindering van de energiebelasting gaat omlaag. De vermindering van de energiebelasting wordt ook wel teruggaaf of heffingskorting energiebelasting genoemd.20222023
Energiebelasting incl. btwGas€ 0,4395 per m³€ 0,59266 per m³
Elektriciteit€ 0,04452 per kWh € 0,15245 per kWh 
Vermindering energiebelasting incl. btw
€ 824,77€ 596,85 
Tarieven energiebelasting en vermindering energiebelasting 2022 en 2023

De verhoging van de energiebelasting en de btw en de verlaging van de vermindering energiebelasting maken energie een stuk duurder, de overheid compenseert deze energieprijsverhoging met het tijdelijke prijsplafond. Het prijsplafond op energie is een regeling van de overheid voor huishoudens en andere kleinverbruikers met een eigen energieaansluiting en houdt in dat zij tot een bepaald gebruik niet meer betalen dan een maximale prijs voor gas, stroom en stadsverwarming. Door dit prijsplafond krijgen de meeste huishoudens en andere kleinverbruikers korting op hun energierekening.

Wanneer recht op vermindering energiebelasting 2023?

Iedere elektriciteitsaansluiting met een verblijffunctie heeft recht op vermindering van de energiebelasting. Er is sprake van een verblijfsfunctie als er een bedrijf gevestigd is of als het om een woning gaat. De vermindering van de energiebelasting geldt per elektriciteitsaansluiting, hiervoor is een contract nodig met een energieleverancier voor de levering van elektriciteit.

Vermindering energiebelasting 2023 ook mogelijk bij blokaansluitingen

Bij een blokaansluiting zijn alle gebruikseenheden (zoals appartementen) voor verwarming en/of elektriciteit aangesloten op één gemeenschappelijke aansluiting van de energieleverancier. Bij de energieleverancier is dan niet bekend hoeveel gebruikseenheden achter die aansluiting zitten, waardoor slechts één keer de vermindering energiebelasting en het prijsplafond wordt toegekend, in plaats van aan alle gebruikseenheden. De overheid heeft daarom aparte regelingen in het leven geroepen voor wie zijn energie via een blokaansluiting geleverd krijgt. 

Teruggaaf van energiebelasting is mogelijk als achter één elektriciteitsaansluiting (blokelektriciteit) meerdere WOZ-objecten zijn aangesloten, dit geldt bijvoorbeeld voor een vve waarbij alle appartementen elektriciteit geleverd krijgen via één centrale of collectieve aansluiting. De gemeente geeft voor een WOZ-object jaarlijks een WOZ-beschikking (aanslag gemeentelijke heffingen) af. Het komt echter (regelmatig) voor dat een gemeente geen WOZ-beschikking afgeeft terwijl er wel recht is op de teruggaaf Energiebelasting. Teruggaaf is mogelijk tot vijf jaar terug. De totale vermindering kan in dat geval oplopen tot bijna EUR 2.100,- per woning of appartement (WOZ-object).

Prijsplafond voor blokaansluitingen

Bij een blokaansluiting zijn alle gebruikseenheden voor verwarming en/of elektriciteit aangesloten op één gemeenschappelijke aansluiting van de energieleverancier en is bij de energieleverancier niet bekend hoeveel gebruikseenheden achter die aansluiting zitten, waardoor slechts één keer het prijsplafond wordt toegekend, in plaats van aan alle gebruikseenheden. Minister Jetten heeft deze groep van bijna 700.000 huishoudens een nieuwe regeling in voorbereiding, de zgn. tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen. In maart zal meer bekend worden over deze regeling en de verwachting is dat de regeling in april wordt opengesteld. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming over het eerste halfjaar 2023 en het tweede halfjaar en maakt een onderscheid tussen elektriciteit en gas en tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen. De compensatie voor zelfstandige woningen kan voor elektriciteit en gas oplopen tot zo’n EUR 2.000,- in 2023 zo laten de eerste contouren van het beleid van Minister Jetten doorschemeren.