fbpx

De overheid komt met een nieuwe regeling om huishoudens met een blokaansluiting te compenseren vanwege de hoge energieprijzen en omdat huishoudens die niet zijn aangesloten op een blokaansluiting al gebruik kunnen maken van het prijsplafond. De compensatie voor blokaansluitingen is alleen van toepassing als meerdere huishoudens één energiecontract delen. 

Blokverwarming, meerdere woningen met één energiecontract

Worden meerdere woningen verwarmd door dezelfde ketel, dus in het geval een huishouden geen eigen CV-ketel heeft, en is er één gezamenlijk energiecontract voor het hele pand? Dan is er sprake van een blokverwarming. Ieder huishouden dat hier gebruik van maakt heeft recht op de energietoeslag die door Minister Rob Jetten in het leven is geroepen. 

Een blokverwarming is een vorm van een blokaansluiting. Het is een gedeelde aansluiting voor meerdere woningen. Naast blokverwarming zijn ook blokelektriciteit en een warmtenet vormen van een blokaansluiting. De hele flat of appartementencomplex wordt in dergelijke gevallen voorzien van gas, elektriciteit of stadswarmte vanuit één centraal punt. Zo kunnen bijvoorbeeld ook vakantie- en bungalowparken vallen onder deze regeling, en kan elke woning met een blokaansluiting en met een WOZ-beschikking een vergoeding ontvangen tot wel €2.000,-.

Hoe hoog is mijn vergoeding?

Hoeveel geld een huishouden terugkrijgt hangt af van het type woning en het energiecontract. Zo kunnen huishoudens bijvoorbeeld voor een hogere compensatie in aanmerking komen als het om een zelfstandige woning gaat dan als het om een onzelfstandige woning gaat. Enige kanttekening is wel dat de compensatie dient te worden aangevraagd door de houder van het energiecontract, wat in veel gevallen vaak de pandeigenaar of vereniging van eigenaren zal zijn.


Eenmalige tegemoetkoming november en december 2022Forfaitair bedrag eerste halfjaar 2023 Minimale forfaitaire bedrag tweede halfjaar 2023Minimaal forfaitair bedrag totaal 2022 en 2023
ZelfstandigGas + warmte€ 0€ 786,45€ 276,76€ 1.063,21
Elektriciteit€ 380€ 351,13€ 183,92€ 915,05


totaal€ 1.978,26
Niet-zelfstandig  


Gas + warmte€ 0€ 329,28€ 116,18€ 445,46
Elektriciteit€ 160.€ 147,63€ 77,33€ 384,99


totaal€ 830,45
Tabel: Indicatie van de compensatie voor bewoners met een blokaansluiting