fbpx

Dit weekend maakte Minister Rob Jetten bekend hoe de 700.000 huishoudens met een blokaansluiting tóch gecompenseerd worden voor de hoge energieprijzen. Goed nieuws, omdat zij tot nu toe niet profiteerden van het prijsplafond. ‘Maar de bekendmaking van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen betekent óók een vloedgolf aan werk voor vastgoedeigenaren en -beheerders’, vertellen energie-experts Boris Wachters en Frits Looyé, ’terwijl veel huishoudens in energiearmoede niet langer op hun compensatie kunnen wachten.’

In korte tijd zetten Wachters en Looyé samen Blokaansluiting.nl op om vastgoedeigenaren, vve’s, vve-beheerders, woningcorporaties, studentenhuizen en woonzorginitiatieven te helpen bij de compensatieregeling. ‘Energieleveranciers willen het niet doen en bewoners kunnen de aanvraag niet zelf doen, de tegemoetkoming moet worden aangevraagd door de houder van het energiecontract van de blokaansluiting of een gemachtigde’, legt Wachters uit. ‘Daarvoor is niet zomaar personeel en kennis aanwezig, integendeel. Daarom hebben wij een platform opgezet, om vastgoedpartijen te ontzorgen zodat bewoners snel hun geld krijgen en niemand de bijdrage misloopt.’

Talloze vragen

Er wordt momenteel massaal ‘blokaansluiting’ ingevuld in de zoekmachines. Looyé krijgt talloze vragen van vastgoedpartijen, die op hun beurt veel vragen krijgen van bewoners. ‘Hoe moet ik het aanvragen? Wat voor gegevens heb ik nodig? Hoe komt het geld bij de juiste huishoudens terecht? Onze website beantwoordt alle veel gestelde vragen, die vastgoedpartijen kunnen gebruiken voor een snel en duidelijk antwoord richting bewoners.’ 

De dienstverlening van Blokaansluiting.nl bestaat uit een aantal stappen, waarbij veel aandacht is besteed aan de ‘customer journey’. Bezoekers van www.blokaansluiting.nl vullen gegevens in: onder andere over de contracthouder, het soort woningen en het type energievoorziening. Daarna checkt het speciaal hiervoor opgeleide team alle gegevens, vult aan en stelt waar nodig extra vragen. Tot slot wordt de aanvraag ingestuurd.

Miljoenen

Er kan ook meteen een aantal andere zaken worden gecheckt, zoals de teruggave van energiebelasting. ‘Dat kan tot wel vijf jaar terug’, vertelt Looyé. ‘Daarnaast kun je bij ons terecht voor een second opinion wanneer al eerder energiebelasting is teruggevraagd. We merken vaak genoeg dat niet de volledige teruggave is benut. Vve’s, vastgoedeigenaren en –beheerders laten jaarlijks onbewust miljoenen liggen.’

Prijsplafond

De door Jetten aangekondigde tijdelijke tegemoetkoming voor blokaansluitingen sluit zo goed mogelijk aan bij het prijsplafond, dat maanden geleden al werd bekendgemaakt. Huishoudens met een blokaansluiting vielen tussen wal en schip, omdat zij een gas-, warmte- of stroomaansluiting delen met buren en daarom geen eigen energiecontract hebben. Dit geldt bijvoorbeeld vaak voor nieuw gebouwde studentencomplexen, waar de energieprijs veelal in de servicekosten zit, maar ook voor vve-complexen en woongroepen in zorggebouwen. 

Voor de hoogte van het compensatiebedrag wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandige wooneenheden zoals appartementen en onzelfstandige wooneenheden zoals studentenkamers. Ook wordt er een verschil gemaakt tussen blokgas/warmte en blokelektriciteit.

 Vastgestelde compensatie eerste helft 2023

Zelfstandige wooneenhedenOnzelfstandige wooneenheden
Blokelektriciteit€   731,13€307,63
Blokgas/warmte€   786,45€329,28
Totaal€1.517,58€636,64

Minimale compensatie tweede helft 2023

Zelfstandige wooneenhedenOnzelfstandige wooneenheden
Blokelektriciteit€183,92€  77,33
Blokgas/warmte€276,76€116,18
Totaal€460,68€193,51

De bedragen voor de tweede helft van het jaar staan nog niet vast, wel zijn er minimumbedragen gecommuniceerd. De tegemoetkoming is inclusief een compensatie voor het eerder mislopen van de vergoeding van twee keer €190 in november en december vorig jaar in het kader van het prijsplafond. Minister Jetten liet weten dat de regeling op 25 april wordt opengesteld. Via Blokaansluiting.nl kan de aanvraag al worden voorbereid, zodat tijd wordt bespaard en u vooraan in de rij staat als de regeling eind april beschikbaar komt. Hoe sneller de aanvraag wordt ingediend, hoe sneller de compensatie wordt uitgekeerd. 

Complexe regeling

Blokaansluiting.nl werkt volgens met een reguliere vergoeding; een percentage van de toegewezen tegemoetkoming. De factuur kan vervolgens worden gebruikt voor de eigen (vve-)administratie of voor de servicekosten-afrekening aan huurders. De houders van het energiecontract ontvangen de subsidie en verrekenen deze met de energiekosten van de bewoners conform de reguliere verdeelsleutel en periodiciteit, zo staat te lezen in de subsidievoorwaarden.

Hoewel de regeling natuurlijk erg goed nieuws is voor huishoudens met een blokaansluiting, is er eigenlijk geen enkel voordeel voor eigenaren, beheerders en vve-besturen. ‘De bewoners zijn blij, maar het kost deze vastgoedpartijen tijd, geld en moeite. Uitbesteden is een optie, het scheelt veel arbeidsuren voor het doornemen van de veertig pagina’s tellende wettekst, het verzamelen van benodigde informatie en het invoeren van de data. Tijd die waarschijnlijk beter voor andere zaken ingezet kan worden’.