fbpx

Vorige week heeft Minister Jetten van Klimaat en Energie een speciale regeling voor blokaansluitingen uit de doeken gedaan. Deze regeling compenseert bewoners voor hoge energietarieven. Echter krijgt dit nog niet de volle aandacht van eigenaren, vve’s en vve-beheerders. Ook bewoners die gebruikmaken van een dergelijke aansluiting zijn nog onvoldoende op de hoogte van deze regeling. Officieel heet de regeling de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen, afgekort TTB-regeling. 

Blokwarmte en blokelektriciteit

De Minister heeft in lijn met het reguliere prijsplafond een regeling gemaakt. Hierbinnen vallen bewoners die niet zelf een contract hebben met een energieleverancier, maar een dergelijk contract delen met andere bewoners in het gebouw waarin ze wonen. De TTB-regeling voorziet in een compensatie voor blokwarmte en een voor blokelektriciteit. Voor bewoners van een zelfstandige woning die zowel de warmte (bijvoorbeeld een collectieve gasketel) als de elektriciteit delen, kan dit voor de eerste helft van 2023 gemiddeld al over € 1.517,- aan compensatie gaan. Voor de tweede helft van het jaar voorziet de TTB-regeling in een minimale vergoeding van gemiddeld € 460,-. Desalniettemin zal de definitieve vergoeding voor de tweede helft van 2023 in juni door Minister Jetten worden vastgesteld op basis van de dan geldende energietarieven. Aangezien de compensaties op dezelfde wijze verdeeld dienen te worden als de reguliere energiekosten, gaat het bij deze TTB-regeling om gemiddelden per woning. Dit gebeurt derhalve op basis van de reguliere verdeelsleutel zoals de verhuurder/eigenaar deze in zijn servicekosten toepast.

Zelfstandige of onzelfstandige woning

De TTB-regeling maakt naast het onderscheid in blokwarmte en blokelektriciteit ook een verschil tussen zelfstandige en onzelfstandige woningen. Bewoners van zelfstandige woningen ontvangen een compensatie die meer dan twee keer hoger ligt dan de TTB-vergoeding voor bewoners van een onzelfstandige woning. De veertig pagina’s tellende TTB-regeling hanteert vier criteria waaraan een zelfstandige woning moet voldoen.

Criteria zelfstandige wooneenheid
Eigen woon/slaapkamer en
Eigen keuken met aanrecht, wateraan- en afvoer en een aansluitpunt voor kooktoestel
Eigen toilet met waterspoeling en
Eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan

De TTB-regeling hanteert ook een ondergrens aan aantallen wooneenheden die gebruik kunnen maken van de subsidie. Deze minimale aantallen verschillen tussen zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden.

BlokelektriciteitBlokwarmmte
4 onzelfstandige wooneenheden of meer4 onzelfstandige wooneenheden of meer
1 zelfstandige wooneenheden of meer3 zelfstandige wooneenheden of meer
4 of meer wooneenheden, indien van bovenstaande aantallen geen sprake is

Aandacht voor de TTB-regeling

Uit onderzoek van Blokaansluiting.nl blijkt dat veel eigenaren, vve-besturen en vve-beheerders zich nog niet hebben verdiept in de uitgebreide TTB-regeling. Vrij opmerkelijk, aangezien het loket voor de subsidieaanvraag al op 25 april open gaat. Ondertussen verwacht de overheid binnen acht weken na aanvraag duidelijkheid te kunnen geven of de subsidie wordt toegekend. Vervolgens zal het binnen twee weken tot uitkering van de tegemoetkoming overgaan. Bovendien betekent dit; hoe sneller de aanvraag wordt ingediend, hoe sneller bewoners met een blokaansluiting kunnen profiteren van de TTB-regeling. Overigens kunnen bewoners de aanvraag niet zelf aanvragen, dit dient te gebeuren door de houder van het energiecontract. In de meeste gevallen is dat de eigenaar, woningcorporatie, vve-bestuur of vve-beheerder. Het indienen van de TTB-aanvraag kan ook worden uitbesteed aan Blokaansluiting.nl.