fbpx

Veel huurders van een kamer hebben nog geen compensatie gekregen voor de hoge energiekosten waarmee we vanaf vorig jaar zijn geconfronteerd. Omdat veel studenten hun energiecontract met anderen in hun huis delen, konden zij niet maximaal van de Prijsplafond-regeling profiteren die Minister Jetten eind 2022 introduceerde. Bewoners met een gezamenlijk energiecontract hebben een zgn. blokaansluiting voor hun energie. Met de Prijsplafond-regeling van 2022 wordt deze grote groep van huishoudens met een blokaansluiting (700.000) onvoldoende gecompenseerd. 

Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) voor studenten

De Minister heeft daarom onlangs een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd die deze groep huishoudens wel compenseert voor de gestegen energietarieven. Die regeling is de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB). De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting is ook van toepassing op studentenkamers. Studentenkamers vallen in bijna alle gevallen onder de categorie onzelfstandige wooneenheden omdat bijvoorbeeld een keuken of toilet wordt gedeeld met andere bewoners van het huis. 

De tijdelijke tegemoetkoming maakt niet alleen een onderscheid tussen zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden, maar ook tussen energietypes. Zo wordt er een verschil gemaakt tussen blokelektriciteit en blokgas/warmte. De hoogte van de TTB-subsidie is afhankelijk van woningtype en van energietype. Zelfstandige wooneenheden krijgen een hogere subsidie dan onzelfstandige wooneenheden en de subsidie voor blokelektriciteit is lager dan die voor blokgas/warmte. 

Onzelfstandige studentenkamers hebben in 2023 recht op een TTB-subsidie van minimaal €830,- per kamer als er sprake is van een gedeeld energiecontract voor zowel elektriciteit als gas of warmte. Bovendien moeten de in het energiecontract overeengekomen energietarieven voor heel 2023 niet onder de Prijsplafond-tarieven voor gas/warmte liggen en moet het om minimaal vier onzelfstandige wooneenheden gaan.

TTB-regeling aanvragen voor studenten

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen kan uitsluitend bij de Belastingdienst worden aangevraagd via de houder van het energiecontract. In veel gevallen is dat de huisbaas, het vve-bestuur of de woningcoöperatie. Studenten kunnen de subsidie dus in de meeste gevallen niet zelf aanvragen. 

Voor een studentenhuis met zeven onzelfstandige kamers met blokelektriciteit en blokgas/warmte kan de houder van het energiecontract een TTB-subsidie aanvragen van in totaal minimaal €5.810,-. Voor een huis met bijvoorbeeld vier zelfstandige studio’s voor studenten bedraagt de subsidie minimaal €7.912,-. De verkregen subsidie dient door de houder van het energiecontract te worden verrekend met de energiekosten van de huurders op de wijze waarop de energierekening normaal tussen huurders wordt verdeeld. 

Blokaansluiting.nl helpt bij het aanvragen van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen en maakt daarvoor schriftelijke afspraken met de houder van het energiecontract en met de bewoners van het studentenhuis. Blokaansluiting.nl rekent daarvoor een reguliere vergoeding. Blokaansluiting.nl heeft in de grote studentensteden een studentencoördinator. Bel naar 085-8000807, dan brengen wij je in contact met de lokale coördinator.